Drepturi & Obligaţii Asiguraţi

Asigurații au dreptul, de la data dobândirii calității de asigurat, la pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire ori de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.