Monitorizare Holter TA

Numită și monitorizarea ambulagtorie a tensiuni arteriale, acestă investigație constă în măsurarea automată a tensiuni arteriale la interval de timp prestabilit pe parcursul a 24 h sau mai mult, în timp ce pacuentul își desfășoară activitatea sa cotideană.